Ślub konkordatowy – co trzeba o nim wiedzieć

Decyzja o wspólnym życiu z drugą osobą w większości przypadków prowadzi również do zawarcia aktu małżeństwa. W Polsce mamy aż trzy rodzaje ceremonii  ślubnych, na które możemy się zdecydować. Jest to ślub kościelny, cywilny oraz konkordatowy. Czym jest ślub konkordatowy i jak należy się do niego przygotować? 

Ślub konkordatowy – co to takiego? 

Jeszcze całkiem niedawno, i na pewno świetnie pamiętają to nasi rodzice, ślub kościelny poprzedzony był wizytą w Urzędzie Stanu Cywilnego, gdzie również młodzi składali przysięgę. Z tej okazji również konieczny był oficjalny strój i świadkowe. Konsekwencją tej ceremonii był odbywający się później ślub kościelny, jeśli tylko młoda para zdecydowała się także na niego. Małżeństwo było więc zawierane według prawa państwowego oraz kościelnego. Nietrudno więc domyślić się, czym są śluby konkordatowe – w czasie jednej ceremonii zawierany jest akt małżeństwa w świetle prawa państwowego oraz wobec Boga – nie trzeba organizować dwóch osobnych uroczystości. 

Możliwość ślubu konkordatowego pojawia się w roku 1998 i trzeba przyznać, że jest to duże udogodnienie. Nie tylko nie trzeba kupować dodatkowej sukienki, ale również samych formalności jest znacznie mniej. Większość spraw załatwia ksiądz i to podczas ceremonii w kościele sporządzany jest akt ślubu, który ma wartość nie tylko wyznaniową, ale również zgodną z prawem polskim. To ksiądz przekazuje również te dokumenty do Urzędu Stanu Cywilnego, gdzie już zazwyczaj po kilku dniach młode małżeństwo może odebrać stosowne zaświadczenie o odbytym ślubie. 

Kto może wziąć ślub konkordatowy?

Według naszego prawa ślub konkordatowy może wziąć kobieta i mężczyzna, którzy są pełnoletni i nie są ze sobą spokrewnieni w linii prostej. Od tej reguły istnieją jednak pewne odstępstwa, ale musi o nich zadecydować sąd. Tak jest w przypadku między innymi, gdy kobieta ma 16 lat lub młodych łączy pewien stopień pokrewieństwa – wtedy to sądy decydują, czy małżeństwo może być zawarte – w bardzo wielu przypadkach są one rozpatrywane pozytywnie. Jeśli tylko otrzymamy zgodę tej instancji, to bez obaw można zacząć załatwiać sprawy związane z przygotowywaniem się do ceremonii ślubnej i następującego zazwyczaj po nim wesela. 

Jak wyglądają formalności związane ze ślubem konkordatowym?

Jako że akt ślubu sporządzany jest w obecności księdza podczas ceremonii, to właśnie w kancelarii parafialnej załatwiamy większość formalności. Powinniśmy się tam pojawić najpóźniej 3 miesiące przed ślubem, ale jeśli zależy nam na konkretnej dacie, to warto zdecydowanie zrobić do dużo wcześniej, w tym nawet rok przed. Do proboszcza zgłaszamy się z ważnymi dokumentami i jest to między innymi zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego o tym, że nie ma przeciwwskazań do zawarcia związku małżeńskiego. Potrzebne będą też aktualne dowody osobiste, zaświadczenia o chrzcie i bierzmowaniu, a także o odbyciu nauk przedmałżeńskich. Jeśli nie posiadamy tego ostatniego zaświadczenia, to zdarza się, że ksiądz poinformuje nas, gdzie takie nauki możemy odbyć.